جهان صنعت نیوز- بیمارستانها، شناخته شده ترین مراکز خدمات درمانی در کشور هستند، در زمان حاضر حدود ۹۰۰ بیمارستان در کشور ما فعال هستند که حدود ۶۰۰ مورد آن در بخش دولتی و ۳۰۰ بیمارستان نیز در بخش خصوصی است که با حدود ۱۱۰ هزار تخت بیمارستانی ظرفیت ارائه خدمات را در کشور فراهم کرده اند.

بیمارستان ها در ایران مطابق قانون باید تحت نظارت و براساس سیاست های وزارت بهداشت فعالیت کنند و البته باید تعرفه های مصوب دولت را نیز رعایت کنند اما آنچه در عمل رخ می دهد در مواردی باعث ایجاد هزینه های پنهان و محاسبه نشده می شود.

خطاهای بیمارستانی اعم از خطاهای پزشکی و خطاهای کادر بیمارستانی از جمله پرستاران و نیروهای خدماتی، عفونت های بیمارستانی که موجب افزایش طول درمان می شود، حمل و نقل و تردد بیماران برای ارائه برخی خدمات ناموجود در بیمارستان، کالیبره نبودن و نقص دستگاه ها و تجهیزات پزشکی، استفاده از دارو یا خون اشتباه یا درمان اشتباه و حتی در مواردی عمل جراحی اشتباه بیماران از جمله هزینه های پنهانی است که کمتر از طرف متخصصان و کارشناسان اقتصاد سلامت محاسبه می شود.

مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده اند که برای پیشگیری از حوادث ناخواسته بیمارستانی نظام ثبت خطاهای بیمارستانی را اجرا می کنند و تمام خطاهای بیمارستانی باید ثبت و ظرف ۶ ساعت به وزارت بهداشت اعلام شود.

 به گفته آنان سقوط از تخت مهمترین خطای بیمارستانی است که هم موجب افزایش طول درمان و هم افزایش هزینه های بیمار می شود.

شناسایی،

پایش، گزارش دهی درباره خطاهای بیمارستانی و هزینه های ناخواسته ای که در بیمارستانها به علت تعلل در خدمات رسانی یا خطای انسانی ناشی از خستگی کادر بیمارستانی رخ می دهد می تواند به بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی و کاهش هزینه های نظام سلامت منجر شود.

۰/۵ ( ۰ نظر )