به گزارش جهان صنعت نیوز: سید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مشور در حاشیه جلسه دولت با اشاره به دهک‌بندی یارانه‌ها گفت: طبق قانون بودجه وزارت رفاه موظف بود طی سه ماه یارانه بگیران را شناسایی، ساماندهی و پالایش کند. آنهایی که درآمد بالایی داشتند را شناسایی و به همین ترتیب افراد جدید مشمول را نیز وآرد فهرست کند.

وی در مورد افرادی که یارانه به حساب آنها واریز نشده و به این موضوع اعتراض دارند اظهار داشت: بعد از بررسی شرایط افراد معترض اگر مستحق باشند مابه التفاوت به حساب آنها واریز خواهد شد.