به گزارش جهان صنعت نیوز:  مرکز آمار امروز گزارش تورم مصرف کننده به تفکیک استانی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در مرداد ماه ١٤٠١ شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ٥١٤,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ مرکزی با ٣.٥ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ آذربایجان غربی با ٠.٦ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥٢,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­‌های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان (٦٠.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان  (٤٥.٨ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٤١,٥ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (٣٦.٦ درصد) است.

 

کهگیلویه بیشترین و سیستان و بلوچستان کمترین تورم سالانه را دارند