به گزارش جهان صنعت نیوز: هر اسکناس یورو در صرافی‌های بانکی با ۲۹ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۲۸ هزار و ۷۲۸ تومان معامله شد.

قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی امروز ۲۷ هزار و ۴۸۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۴۴۳ تومان اعلام شد.

علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۲۵۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۵۱۵ تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸‌ هزار و ۵۹۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۸۴۹ تومان اعلام شد.

همچنین، در سامانه نیما در معاملات امروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۹۵۵ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۶ هزار و ۶۴۲ تومان معامله شد.

کاهش قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانکی ادامه یافت