به گزارش جهان صنعت نیوز:در همین خصوص رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: سنگ آهن صادرات زیادی تاکنون نداشته که افزایش رقم تعرفه تاثیری روی آن بگذارد. اما این بخشنامه‌ای که آمده در مورد تمامی محصولات بالادست و پایین دست فولاد صحبت می‌کند. متاسفانه دوباره دوستان ما در دولت توجهی به نظر و رای بخش خصوصی نکرده‌اند. با اینکه طبق ماده دو قانون بهبود فضای کسب و کار دولت مکلف است قبل از ابلاغ بخشنامه نظر تشکل های تحصصی را جویا شود اما متاسفانه هیچ گونه رایزنی با ما نداشته‌اند و مثل نانی که تازه از تنور بیرون بیاید، یک دفعه این بخشنامه را منتشر کرده‌اند.

مهرداد اکبریان درباره تعرفه‌های اعلام شده وزارت صمت که مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی صادراتی از جمله سنگ آهن مشمول عوارض صادراتی ۲۲ درصدی شده است، گفت: این بخشنامه دولت نوعی دعوت به گرانفروشی است یا باید طور دیگری نوشته می‌شد یا نیازمند بخشنامه دیگری هم هست که بتواند آن را تکمیل کند.

از سوی دیگر دبیر انجمن سنگ آهن نیز اهم اشکالات بخشنامه را برشمرد و اعلام کرد که این بخشنامه در تضاد و تناقض آشکار با احکام دائمی برنامه‌های توسعه است. همچنین  مسیر قانونی وضع عوارض بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب طی نکرده و در تضاد کامل با مقررات جاری است. هرچند قانون مذکور مقدم بر قانون احکام دائمی است و قاعدتا اصل وضع عوارض محل اشکال است.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر قانونگذار اخذ هرگونه عوارض را سه ماه پس از ابلاغ مجاز دانسته است که نه تنها رعایت نشده بلکه عطف به ما سبق هم شده است!!! همچنین مصادیقش غلط است یعنی نامه بعدی که درصدها را مشخص کرده شاهکار است. واقعا مبنای محاسبات معلوم نیست ومعلوم نیست اعداد را از کجا درآورده‌اند. از سوی دیگر  مخالفت مشخص با ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار دارد. هرچند ما بدون اطلاع از این بخشنامه، قبلا پیشنهادی برای آقای محتشمی‌پور ارسال کرده‌ایم، که نمیدانیم چه شده و نتیجه بررسی به ما منعکس نشده است.

در این راستا دبیرخانه انجمن سنگ آهن ایران در خصوص بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عوارض صادراتی برای تمام محصولات زنجیره فولاد که به یک باره از طریق رسانه ها در جریان آن قرار گرفته است، فراخوانی را منتشر و اعلام کرده  از آنجا که دبیرخانه انجمن تا کنون موفق به یافتن حتی یک نفر موافق از بین کارشناسان نشده است، از کارشناسانی که تاثیر بخشنامه مذکور را در مواردی همچون تحقق شعار سال، تاثیر در بورس و بازار سرمایه و همچنین تحقق شعار معدن بجای نفت مثبت ارزیابی می کنند، برای مناظره دعوت به عمل می‌آید.

این اقدام انجمن سنگ آهن ایران نشانه خطرناکی از عدم توان و اراده دولت در گفتگو با بخش خصوصی است و باب جدیدی از تعریف فضای گفتگو در جراید و نشریات است که نشان از انسداد روش‌های قانونی تعریف شده در ارتباط فعالان تولید و تجارت با دولت دارد.