به گزارش جهان صنعت نیوز:  میثم فدایی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: صندوق اوراق مختص دولتی با ساختار ETF در فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.

در ادامه این پیام آمده است: این نوع از صندوق‌ها صرفاً امکان خرید اوراق درآمد ثابت (با تمرکز بر اوراق دولتی) و سپرده بانکی دارد.

همچنین در این توئیتر اعلام شده است: اوراق درآمد ثابت دولتی و اسناد خزانه اسلامی بیش از ۷۵ درصد دارایی این نوع صندوق است.

 پذیره‌نویسی صندوق اوراق دولتی با ساختار ETF در فرابورس