به گزارش جهان صنعت نیوز:   پیرو انتشار خبری مبنی بر رنج منفی صندوق فولاد در نماد خساپا توسط صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان یکی از سهامداران حقوقی آن نماد، روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد اطلاعیه ای را به شرح ذیل صادر نمود:

صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان یکی از سهامداران عمده شرکت خودروسازی سایپا با دارا بودن بیش از 15 درصد از سهام شرکت مزبور، به منظور تامین نقدینگی بخشی از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام نمود. 

این عرضه با رعایت کلیه مقررات بازار سرمایه در محدوده صفر تابلو انجام پذیرفت و عرضه مزبور بر مبنای میزان تقاضا بوده و هیچگونه رنج منفی در این معامله صورت نپذیرفته است.
از طرفی تعداد سهام فروخته شده توسط این صندوق 8 درصد کل سهام معامله شده در نماد فوق بود. به رغم رعایت کلیه مقررات بازار سرمایه و ملحوظ کردن شرایط عرضه و تقاضا، متاسفانه شایعات وسیع و اخبار کذب گسترده ای توسط عده ای سودجو به صورت هدفمند در فضای مجازی منتشر گردید که به نظر میرسد انتشار این اخبار در راستای مطامع شخصی افراد مزبور می باشد.

بی شک در وضعیت خاص و حساس کنونی کشور و در شرایطی که خدمتگزاران در وزارت مردم تمام توان و ظرفیت خود را متمرکز بر ارائه خدمتی شایسته نموده است اینگونه شایعات جز تشویش اذهان عمومی و التهاب در بازار سرمایه را به دنبال ندارد.

از اینرو این صندوق ضمن اشراف کامل به شرایط بازار سرمایه و با در نظر گرفتن مصالح و منافع کلی بازار و ذینفعان خود و با رعایت کلیه آداب  و مقررات سهامداری نسبت به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه اقدام می نماید.

روابط عمومی صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد