به گزارش جهان صنعت نیوز: «محسن رضایی» امروز (شنبه) در بیست و هشتمین «همایش ملی بیمه و توسعه» با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار شغل در صنعت بیمه به عنوان بخشی از اقتصاد، اظهار داشت: این صنعت می‌تواند در بخش‌های دیگر نیز تاثیر گذاشته و موجب رشد و تقویت آنها شود.

وی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در صنعت بیمه و صنایع دیگر بازارها را شکل می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: تغییر در بخش بیمه یک مساله کلیدی است، زیرا در بازاری که رانت و فساد باشد نمی‌توان قیمت واقعی را تعیین کرد.

رضایی با اشاره به افزایش نقدینگی از سوی بانک‌های خصوصی به دلیل ارائه سود بانکی بالا، تصریح‌کرد: نباید اجازه داده شود در بازار بیمه برای جذب مشتری بیشتر تنظیم قیمت‌های غیر واقعی شکل بگیرد که این مهم با نظارت بیمه مرکزی محقق می‌شود.

وی افزود: اصلاح بازارهای بیمه باید از اهداف جدی باشد، زیرا هر چه بازارهای ایران اصلاح شوند قیمت‌های واقعی شکل می‌گیرد و منابع به صورت بهینه به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق پیدا می‌کند، در نتیجه بهره وری بالا می‌رود و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.

معاون اقتصادی رییس‌جمهوری با اشاره به بیمه‌گری هوشمند، گفت: این مهم باید یکی از اولویت‌های سال های آینده صنعت بیمه باشد که در همه بخش‌های کشور به آن نیاز داریم، تا با توجه به ابداعات و ابزار هوشمندسازی گسترده در جهان از این روند عقب نمانیم.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم هزینه بیمه‌ها کاهش و کیفیت آن افزایش پیدا کند، تاکید کرد: از سوی دیگر باید ضریب بیمه زندگی رشد، به اوراق بیمه توجه و سهم سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در بازار سرمایه افزایش پیدا کند.