به گزارش جهان صنعت نیوز: هر اسکناس یورو در صرافی‌های بانکی با ۲۸ تومان افزایش نسبت به روز گذشته، ۲۸ هزار و ۷۹۹ تومان معامله شد.

قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی امروز ۲۷ هزار و ۵۶۴ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۵۱۲ تومان اعلام شد.

علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۳۸۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۹ هزار و ۲۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۹ هزار و ۲۹۲ تومان اعلام شد.

همچنین، در سامانه نیما در معاملات امروز، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۷۹ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۶ هزار و ۴۸۲ تومان معامله شد.

نوسان قیمت دلار در کانال ۲۷ هزار تومان در صرافی‌های بانکی