به گزارش جهان صنعت نیوز:  اما نقش مهم و اساسی نیروی انسانی در بانکها بر کسی پوشیده نیست. کارمندان و مسئولین بانکی در هر شرایطی در حال خدمت رسانی به آحاد جامعه هستند و حتی در مواقع بحرانی نیز از پای نمی ایستند. مواجه با بحران شیوع ویروس کرونا نمونه بارزی از این مساله است که نشان داد باجه نشینان بانکی و حتی دیگر رئوس اصلی بانک همواره پای کار هستند تا جریان تزریق منابع بانکی به لایه های مختلف اقتصادی دچار اختلال نشود. نکته قابل توجه آنکه در طول دوران یاد شده، جهان و حتی کشورمان نیز بیش از پیش به سمت کسب و کارهای آنلاین حرکت کردند و بخش زیادی از فعالیت ها از راه دور انجام می شد. با این حال قطار خدمت رسانی نظام بانکی در این دوران نیز متوقف نشد و با سرعت در مسیر همیشگی خود در حال حرکت بود.

در روزهای اخیر و در شرایطی که آلودگی بر جغرافیای پهناور ایران سایه انداخت و بسیاری از کارمندان و کارکنان را برای چند روزی خانه نشین کرد، اما نظام بانکی همچون همیشه به وظیفه تامین مالی و انجام فعالیت های بانکداری مشغول بود. این مساله نشان از اهمیت و کارکرد مهم کارکنان بانکی به عنوان اجزای خدمت رسان و گرانقدر نهاد مالی کشور دارد، نهادی که هرچند در مواقعی مورد هجمه برخی گروه ها قرار می گیرد با این حال هیچ گاه در مسیر ارائه خدمات مالی به کشور متوقف نشده است. بنابراین شاید بهتر باشد به جهت قدررانی از ارکان شبکه بانکی کشور، نحوه فعالیت آنها در شرایط خاص و بحرانی با ملاحظاتی از سوی دستگاه های تصمیم گیر همراه شود تا تبعیض ها در این خصوص را بتوان به حداقل رساند.