به گزارش جهان صنعت نیوز:  ایمان اسلامیان با  تاکید بر اهمیت مضاعف عفاف و حجاب در دولت سیزدهم اظهار کرد: پیش از این اگر در این بخش نارسایی وجود داشت، از این پس در دولت جدید که متصف به انقلابی گری و ارزش گرایی است باید به گوهر وجودی عفاف و حجاب در جامعه توجه بیشتری شود، اگر در گذشته بهانه و ملجایی برای کم کاری در این موضوع وجود داشت، اکنون بهانه ای وجود ندارد.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم حامل همه ارزش ها و رسالت های ارزشی و انقلابی نظام جمهوری اسلامی ایران است این یک فرصت استثایی است، باید این فرصت را قدر دانست.

اسلامیان با اعلام آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد این امر افزود: همکاران وزارت راه و شهرسازی در بخش های مختلف به مساله حجاب و عفاف اهتمام جدی داشتند و امیدواریم وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه آینده در این زمینه به عنوان الگو و نمونه مطرح شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: باتوجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی بالاترین تعامل را با مردم دارد و هرکس به طریقی با این وزراتخانه در ارتباط است لذا این رسالت بر دوش ماست و اگر نتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم کم کاری کرده‌ایم .

اسلامیان با اشاره به اقدامات انجام شده در نهضت ملی مسکن یادآور شد: باید رنگ و طعم نهضت ملی مسکن با  طرح ملی مسکن متفاوت باشد. نهضت ملی مسکن بزرگترین طرح عمرانی در تاریخ ایران است.

وی گفت: کل مسکن مهر ساخته شده در تاریخ جمهوری اسلامی 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی است که در نهضت ملی مسکن 4 میلیون واحد مسکن ساخته خواهد شد.

وی با بیان این‌که متاسفانه در مسکن مهر به موضوع فرهنگ عفاف و حجاب آن طور که باید توجه نشده است، اظهار کرد: باید تلاش شود با توجه به تکالیف تعیین شده برای وزارت راه و شهرسازی در مصوبه 4٢٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در طرح نهضت ملی، طراحی و ساخت مسکن با رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی باشد و نقایص طرح های پیشین برطرف شود.