به گزارش جهان صنعت نیوز:  با حکم «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ابراهیم بازیان به عنوان سرپرست شرکت شستا منصوب شد.

بازیان پیش از این سرپرست شستا بود.

بازیان سابقه مشاوره رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، مدیریت مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، شهرداری ارومیه و مدیریت در چند شرکت صنعتی را در کارنامه خود دارد.