به گزارش جهان صنعت نیوز: با موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه ۶۶ درصدی بورس کالا، سرمایه این رکن بازار سرمایه از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۳۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بر اساس مجوز سازمان بورس مبلغ ۲۴۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مبلغ ۸۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن ازمحل سایر اندوخته‌ها تأمین خواهد شد.

موضوع این افزایش سرمایه اجرای مصوبه چهارصد و نهمین صورت جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۹۵ درخصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها و عدم خروج نقدینگی از شرکت در اثر تقسیم سود و استفاده از نقدینگی مزبور برای احداث ساختمان ذکر شده است.