به گزارش جهان صنعت نیوز:  قاسم ساعدی در مورد افزایش قیمت گاز مصرفی صنایع گفت: مجلس و نمایندگان همواره بر این مسئله تاکید دارند که باید تسهیل گر خوبی برای تولید باشند. اگر چرخه تولید را از پیچیدگی ها و سنگ اندازی ها نجات دهیم و فرآیند تولید را تسهیل کنیم یقینا بر اقتصاد کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم اثر مستقیم دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: مجلس با افزایش قیمت نه تنها در حوزه گاز صنایع بلکه در همه حوزه ها مخالف بوده است و همواره تذکراتی را به برخی بخش های اقتصادی دولت و حتی رئیس جمهور داده است.

ساعدی اضافه کرد: تصمیماتی که در دولت گرفته می شود برگرفته از یکسری سیاست های خاص و ویژه ای است که در خود دولت بنا به مقتضیات و شرایط وجود دارد و قرار نیست مجلس در هر امری دولت را همراهی کند.

وی ادامه داد: به هر حال مجلس با هرگونه افزایش قیمتی که فشار آن به مردم وارد می شود مخالف است و آن را نمی پذیرد. اگر قیمت گاز صنایع افزایش یابد یقینا بر قیمت تولیدات ما نیز افزوده می شود و سرمایه گذاری که پشت چرخه تولید نشسته است تعرفه و نرخ ها خودش را افزایش می دهد و فشار این افزایش قیمت متوجه مردم است و این مردم هستند که در این تصمیمات متضرر می شوند.

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس تاکید کرد: ما نباید آنچه را که با تولید داخل سروکار دارد افزایش قیمت دهیم چراکه این افزایش قیمت باعث رهاسازی قیمت می شود و به ضرر اقتصاد کشور است. نباید فکر کنیم افزایش قیمت گاز صنایع ربطی به وضعیت اقتصادی مردم ندارد چراکه اتفاقا طرف اصلی این اقدامات مردم هستند.

وی بیان داشت: اینکه افزایش قیمت ها و‌ بویژه قیمت گاز مصرفی صنایع به صورت بخشی و جزیره ای در دولت اتخاذ می شود و کلان دولت در این زمینه تصمیم گیری نمی کند را مجلس نمی پذیرد. دولت نیاز به اقتصاد جامع و برنامه اقتصادی جامع دارد که از سیاست جامع اقتصادی نشات می گیرد. جزیره ای عمل کردن و اینکه هر وزارتخانه ای خودش تصمیم  بگیرد و بخواهد تولید و صنعت را دچار بحران کند به ضرر کشور است و مجلس باید جلوی این نوع اقدامات را بگیرد.