به گزارش جهان صنعت نیوز:  سید روح الله لطیفی در مورد درخواست وزارت بهداشت برای عودت محموله واکسن کرونای اهدایی از سوی لهستان، اظهار کرد: چندی پیش کشور لهستان با استفاده از کانال مالی سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان محموله اهدایی، حدود ۸۲۰ هزار دز واکسن کرونا به ایران ارسال کرد و به صورت حمل یک سره از گمرک فرودگاه امام (ره) ترخیص شد.

سخنگوی گمرک ایران افزود: در حمل یک سره، برای تاییدیه کالا نیاز به امضای کارشناس و نماینده وزارت بهداشت است، از این رو آن محموله از سوی کارشناس وزارت بهداشت در گمرک تأیید شد.

وی ادامه داد: پس از ترخیص محموله، وزارت بهداشت مجدد واکسن‌ها را بررسی و اعلام کرد که این واکسن‌ها در کارخانه‌هایی تولید شده اند که مورد تأیید وزارت بهداشت ایران نیستند؛ در این خصوص بحثی در مورد کیفیت واکسن‌ها مطرح نیست بلکه بحث فقط در مورد منشأ تولید واکسن هاست که مورد تأیید وزارت بهداشت نبوده است.

لطیفی گفت: وزیر بهداشت دیروز در نامه‌ای به گمرک ایران و سفارت لهستان در ایران اعلام کرد که همزمان با ترخیص ۷۱۰ هزار دز واکسن اهدایی لهستان که صبح امروز دوشنبه انجام شد، محموله ۸۲۰ هزار دزی عودت داده شود منتهی نکته این است که هنوز وزارت بهداشت محموله‌ای به گمرک ارسال نکرده است.

سخنگوی گمرک ایران تصریح کرد: هر زمانی که وزارت بهداشت محموله واکسن را به گمرک تحویل دهد و تشریفات گمرکی را انجام دهد، گمرک ایران نیز محموله را عودت خواهد داد. اما هنوز از دیروز که نامه نگاری‌ها انجام شده محموله‌ای به ما تحویل داده نشده است.