به گزارش جهان صنعت نیوز:    انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، قیمت مورد نظر خود برای نهاده های دامی جو، ذرت، کنجاله سویا  بعد از برداشته شدن ارز 4200 تومانی و محاسبه آن با ارز نیمایی را  اعلام کرد.

بر اساس ادعای این انجمن قیمت تمام شده هرکیلوگرم ذرت در مبادی ورودی 9681 تومان و قیمت فروش با احتساب 15 درصد سود 11134 تومان، کنجاله سویا در مبادی ورودی کشور 13872 و  قیمت فروش با احتساب 15 درصد سود15953 و هر کیلو جو در مبادی ورودی کشور 9562 و  قیمت فروش با احتساب 15 درصد سود 10996 تومان است.

درباره قیمت نهاده های دامی وارداتی با ارز نیمایی همچنین اشاره شده است که این نرخ ها می توانند بر اساس تغییر نرخ ارز نیمایی یا تغییر قیمت جهانی نهاده های دامی، متفاوت باشد.

برای مشاهده جزئیات هزینه تمام شده نهاده های دامی جداول ذیل را مشاهده کنید.

کالاهای اساسی , قیمت ارز , واردات , کالاهای اساسی , قیمت ارز , واردات , کالاهای اساسی , قیمت ارز , واردات ,