به گزارش جهان صنعت نیوز: فهرست قیمت برخی از انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
بازو ساده مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم ۴۷,۷۰۰
بازو بدون پوست مرغ زی پرو – ۰.۹ کیلوگرم ۴۷,۷۰۰
بال مرغ ساده رویال طعم – ۷۰۰ گرم

۵۰,۴۰۰

پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم ۵۰,۰۸۰
ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم – ۹۰۰ گرم ۸۶,۴۰۰
ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم – ۹۰۰ گرم ۸۶,۴۰۰
شنیسل ساده مرغ پویا پروتئین – ۹۰۰ گرم ۱۰۴,۴۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست رویال طعم – ۱.۸ کیلوگرم ۱۵۹,۳۰۰
مغز ران مهیا پروتئین – ۱.۸ کیلوگرم ۱۵۶,۶۰۰
ساق بی پوست ساده مهیا پروتئین – ۱.۸ کیلوگرم ۱۷۲,۸۰۰
سینه بی پوست مهیا پروتئین – ۱.۸ کیلوگرم ۱۷۴,۶۰۰
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین – ۱.۸ کیلوگرم ۲۰۸,۸۰۰