به گزارش جهان صنعت نیوز: فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه اشرفیه طایفه – 1 کیلوگرم ۸۷,۲۲۰
برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه اشرفیه طایفه – 3.5 کیلوگرم ۳۲۲,۴۲۰
برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه اشرفیه طایفه – 5 کیلوگرم ۴۴۱,۰۰۰
برنج دودی آقامیر – 5 کیلوگرم ۴۴۰,۰۰۰
برنج معطر ممتاز عنبربو طایفه – 5 کیلوگرم ۴۰۲,۵۰۰
برنج تنظیم بازار ایرانی گلچین استخوانی – 10 کیلوگرم

۴۷۸,۸۰۰

برنج هاشمی چاپار – 5 کیلوگرم ۵۸۰,۰۰۰
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان – 5 کیلوگرم ۶۸۷,۹۰۰
برنج ایرانی فجر ممتاز و معطر ستایش – 10 کیلوگرم ۸۴۵,۵۰۰
برنج ایرانی طارم هاشمی مژده- 10 کیلوگرم ۹۶۶,۰۰۰
برنج صدری هاشمی آقاجانیان – 10 کیلوگرم ۱,۲۷۷,۰۰۰
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان – 10 کیلوگرم ۱,۳۵۵,۰۰۰