به گزارش جهان صنعت نیوز: بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به‌روزرسانی و منتشر کرد.

فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰) – به منظور بازپرداخت اقساط 47 KB –
فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰) – به منظور واردات کالا و خدمات 5.35 MB –
فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی – اشخاص حقوقی 10.47 MB –
فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی – اشخاص حقیقی 447 KB –

به‌روزرسانی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی