به گزارش جهان صنعت نیوز:   از سازمان بورس و اوراق بهادار، «علیرضا ناصرپور» با اشاره به رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز تاسیس نهادهای مالی اظهار داشت: سیاست اصولی سازمان بورس، تسهیل فرایند در صدور مجوزها در عین توجه به ارتقای الزام‌های اولیه و مستمر مورد نیاز، در نظر گرفتن استانداردهای لازم و بررسی کامل صلاحیت‌های متقاضیان تاسیس است. 

وی با اشاره به ارتقای فرایندهای نظارتی بر نهادهای مالی، تاکید کرد: این رویکرد در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و توسعه این شیوه از سرمایه‌گذاری‌ها است.

ناصرپور با اشاره به مجوزهای صادر شده در حوزه نهادهای مالی توسعه‌دهنده سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در یک ماه اخیر، بیان‌داشت: از ماه پیش تاکنون در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هشت موافقت اصولی صادر شده و در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ هفت موافقت اصولی برای تاسیس شرکت اعلام شده است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد: این رویکرد در صدور مجوزها و ارتقای الزام‌ها و استانداردها، به توسعه نهادهای مالی به عنوان ابزارهای موثر برای رشد و تعمیق بازار سرمایه منجر شود.

روز گذشته «مجید عشقی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به رفع انحصار و تسهیل صدور مجوز تاسیس کارگزاری و نهادهای مالی بازار سرمایه، اعلام‌کرد: با ایجاد رقابت در این صنعت شاهد انگیزه‌های خلاقانه بیشتر، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهیم بود.