به گزارش جهان صنعت نیوز: علیرضا فخاری امروز در گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار بگیریم یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: هیچ بخشی از این اراضی در اختیار سایر سازمان‌ها نبوده و همه اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.

وی ادامه داد: ما به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، موضوع پیگیری مربوط به الحاق اراضی متعلق به دستگاه‌هایی که مازاد بر نیازشان است را در اختیار بگیریم تا زیر بار طرح نهضت ملی مسکن برود.

فخاری تصریح کرد: فعلاً حدود ۷ هزار هکتار از این اراضی را شناسایی کردیم و در تفاهم نامه ای که امروز با سازمان ثبت اسناد داشتیم قرار شد با همکاری این سازمان، سایر اراضی را نیز شناسایی کنیم. این تفاهم نامه یک نقش پشتیبانی برای شناسایی اراضی دولتی دارد که در مراحل بعدی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.

از این ۷ هزار هکتار، حدود ۵۰۰ هکتار در طی مراحل برای تغییر کابری و تثبیت برای اجرای نهضت ملی مسکن است و در مراحل انتقال قرار دارد.