به گزارش جهان صنعت نیوز:  از بانک مرکزی، ضوابط اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت ۹ فصل و ۴۴ ماده دارد و در آن شرایط سهامداران عمده، سرمایه، مجوز فعالیت، فعالیت، حاکمیت شرکتی، انحلال و موارد دیگر آمده است. 

در ماده دو این بخشنامه تاکید شده تاسیس و ثبت «شرکت» صرفاً با اخذ مجوز از «بانک مرکزی» و مطابق با مفاد «ضوابط» در قالب شرکت سهامی خاص مجاز است.

همچنین بر اساس ماده سه این بخشنامه «موسسان» موظف‌اند به منظور اخذ «موافقت‌نامه اصولی» از «بانک مرکزی» از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور نسبت به ارائه مستندات و اطلاعات اقدام کند. 

«بانک مرکزی» پس از بررسی و تأیید مفاد صورتجلسه مجمع عمومی موسس نسبت به صدور «اجازه‌نامه تاسیس» اقدام کند. 

حداقل مبلغ سرمایه «شرکت» ده هزار میلیارد ریال می‌باشد که باید از محل آورده نقدی سهامداران تأمین شود.

«شرکت» مکلف است در صورت تحقق ابطال «مجوز فعالیت» از سوی «بانک مرکزی» و عدم موافقت «بانک مرکزی» با تمدید «مجوز فعالیت» نسبت به انحلال اقدام کند. 

متن کامل بخشنامه در سایت بانک مرکزی (اینجا) مشاهده کنید.