به گزارش جهان صنعت نیوز:   «علی صالح‌آبادی» در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی اظهار داشت: نقش صندوق توسعه ملی در کشور به دلیل محدودیت خارجی، مفید و موثر است و بسیاری از پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاری نیازمند منابع ارزی هستند که توسط صندوق تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه درآمد نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود، ادامه داد: صندوق باید برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کند که توجیه‌پذیر و سودده باشد، همچنین این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی و درآمد ارزی است.

رییس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تقویت صندوق توسعه ملی حایز اهمیت است، اضافه کرد: برخی پروژه‌های که توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شدند به مرحله بازپرداخت تسهیلات رسیده‌اند که باید این بازپرداخت به‌صورت ارزی باشد و همکاری صندوق و شبکه بانکی در وصول مطالبات الزامی است.

وی بیان داشت: بانک مرکزی به‌عنوان نگهدارنده حساب‌های صندوق توسعه ملی مصمم است تا تامین مالی موردنیاز کشور در پروژه‌ها انجام شود البته همان‌طور که ذکر شد باید در پروژه‌هایی با بازده و عملکرد مناسب باشد.