به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از رسانه مالیاتی ایران، فیروز شکوری، مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان، با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه دو شرکت خارجی بیش از ٧۵ درصد بازار فروش سیگار را در اختیار گرفته و نه تنها مالیات مناسب نمی‌دهند، بلکه توجهی به انجام وظایف اجتماعی خود ندارند، گفت: شرکت جی تی آی، در سالهای اخیر جزو مودیان خوش حساب در سطح استان و کشور بوده است.

وی افزود: این شرکت تولید کننده انواع سیگار در استان زنجان بوده و در سال 1389 منطقه سلطانیه به بهره‌برداری رسیده و پس از اتمام دوران معافیت ماده 132 ق م م از آبان سال 1393 مالیات عملکرد خود را بر مبنای صورت‌های مالی و نیز اوراق مطالبه مالیات، به اداره کل امور مالیاتی پرداخت می‌نماید.

مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان، در خصوص رعایت مقررات مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این شرکت از بدو تولید طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین بودجه سنواتی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی، مبادرت به پرداخت مالیات عمومی و اختصاصی سیگار نموده است.

شکوری ادامه داد: طبق حسابرسی های صورت گرفته توسط حسابرسان مالیاتی این اداره کل، این شرکت در سالهای اخیر جزو مودیان خوش حساب در سطح استان و کشور بوده و همکاری بسیار مطلوبی با اداره کل امور مالیاتی زنجان جهت انجام تکالیف قانونی و پرداخت مالیاتهای مورد مطالبه دارد.

وی همچنین یادآور شد: طبق اطلاعات موجود، این شرکت در بعد مسئولیت های اجتماعی نیز اقداماتی در منطقه سلطانیه انجام داده است.

شکوری در خاتمه تاکیدکرد: در صورتیکه از سوی اشخاص ثالث، اسناد و مدارک متقن و مستدل راجع به فرار مالیاتی این مودی ارایه گردد، این اداره کل آمادگی کامل دارد که این اسناد را مورد حسابرسی قرارداده و در پرونده مالیاتی مودی لحاظ نماید.