به گزارش جهان صنعت نیوز:   ابو محمد هاشمی، افزود: این شیوه نامه واحد که در آن روش‌های مناسب استخراج هر کدام از گوهر سنگ‌ها ارائه شده کمک می‌کند گوهر سنگ‌ها در معادن با کمترین میزان هدر رفت، برداشت شود.

وی با بیان اینکه  استخراج گوهر سنگ در معادن ایران تابع ضوابط و قوانین استخراج دیگر مواد معدنی است گفت: استخراج گوهر سنگ‌ها در شرایط کنونی، عموما به شیوه آتشباری انجام می‌شود، اما مقرر شده ­مرکز نوآوری “ایمینو” وابسته به ایمیدور، ارائه و بررسی طرح‌های دانش بنیان در حوزه استخراج گوهر سنگ‌ها را در دستور کار خود قرار دهد که این کار مطالعاتی اکنون برای گارنت‌ها انجام شده و با جمع آوری نتایج بررسی ها، قوانین و شیوه نامه نهایی استخراج گوهر سنگها، ابلاغ می‌شود.