به گزارش جهان صنعت نیوز:   بر اساس این گزارش، ارزش فروش ماهانه محصولات شیران در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال قبل (3,611 میلیارد ریال) معادل 146 درصد رشد و در مقایسه با مردادماه گذشته (6,397 میلیارد ریال) بیش از 39 درصد رشد نشان می دهد.

همچنین فروش تجمیعی محصولات شیران نیز طی 9 ماهه سپری شده از سال مالی جاری (دی ماه سال 1400 تا شهریوماه سال جاری) به رقم بی سابقه 50,590 میلیارد ریال افزایش یافته که در مقایسه با دوره 9 ماهه سال مالی قبل (38,771 میلیارد ریال) حدود 30 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش فروش های خارجی محصولات تولیدی و کسب درآمد ارزی بیشتر در سال جاری، موجب افزایش چشمگیر درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران شده و عملکرد خوبی را برای سهامداران شیران در پایان سال مالی جاری (آذرماه 1401) نوید می دهد.