به گزارش جهان صنعت نیوز:  اصغر سلیمی در خصوص حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مجلس شورای اسلامی هنوز تصمیم مشخصی در این خصوص نگرفته است.

وی افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل مخالفم زیرا حذف ارز ترجیحی از برخی کالای ضروری جامعه، قطعاً کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی به صورت کامل مخالف هستند.