به گزارش جهان صنعت نیوز:  او در تازه‌ترین حرف‌هایش از وضعیت بازار کالا‌ها انتقاد کرده و باور دارد دولت باید نان مردم را در اولویت قرار دهد و کاری کند که کالاها به قیمت واقعی در اختیار شهروندان قرار گیرد. بدبختانه آقای رییسی قیمت واقعی را قیمتی می‌داند که ستاد تنظیم بازار تعیین می‌کند و شوربختانه رییس دولت توجه ندارد که ستاد تنظیم بازار نمی‌تواند برای هزاران کالا و خدمات قیمت واقعی تعیین کند. اگر این ستاد می‌توانست کاری کند باید قیمت دلار به مثابه شاخص‌ترین کالایی که قیمت نسبی سایر کالاها را تغییر می‌دهد را کنترل می‌کرد و می‌گفت قیمت دلار این میزان است. هنگامی که دولت نمی‌تواند فقط قیمت دلار را تعیین کند چگونه آقای رییسی انتظار دارد ستاد تنظیم بازار قیمت هزاران کالا را تعیین کند.

می‌دانیم هر رییس دولتی بیشترین نیازش به ویژه در دور اول ریاست‌جمهوری این است که با جلب رضایت شهروندان که عموما از مسیر افزایش رفاه مادی آنها می‌گذرد راه را برای انتخابات بعدی هموار کند و نیز کاری نکند که شهروندان احساس کنند رفاه مادی آنها کاهش یافته است. آقای رییس نیز بدون چون و چرا این ذهنیت را دارد که باید رفاه مادی شهروندان را افزایش دهد و یا دست‌کم راه سقوط مردم به دره تنگدستی را بگیرد. اگر رییس دولت دنبال چنین کاری است بداند مسیر را اشتباه می‌رود و باید از مشاوران بخواهد آدرس دقیق‌تر و کارآمد‌تری به او بدهند.

مزید اطلاع آقای رییس‌جمهور در کوتاه‌ترین عبارات یادآور می‌شود برای افزایش رفاه باید بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید رشدی بیشتر از رشد جمعیت داشته باشد و این رشد مستمر و فزاینده باشد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون رشد سرمایه‌گذاری فزاینده و نیز بدون تجارت خارجی با رشدهای شتابان و از آن مهم‌تر بدون مهار تورم ناممکن است. اکنون اقتصاد ایران در شرایطی است که رشد سرمایه‌گذاری منفی شده و به همین دلیل رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی رونق ندارد و نیز تجارت خارجی ایران به ویژه صادرات نفت‌خام به مثابه بالاترین منبع درآمد ارزی ارزان‌قیمت مسدود یا راه آن باریک‌تر شده است.

برای برطرف شدن این تنگناهای ساختاری راهی جز تعامل مثبت با همه جهان به ویژه بخش نیرومند‌تر و بخش شفاف‌تر آن وجود خارجی ندارد و هرچه به چشم می‌آید و از سوی گروه‌هایی تبلیغ می‌شود بیراهه است. افزایش رفاه مادی مشروط به حرکت پرشتاب و بخش واقعی اقتصاد و نیز مهار تورم است. آقای رییسی بداند و شاید نیز می‌داند با تهدید کارخانه‌داران که اگر از دستور ستاد تنظیم بازار سرپیچی کنند لیاقت مدیریت و مالکیت بر کارخانه‌شان را ندارند راه به جایی نخواهند برد. قیمت‌گذاری دستوری سرابی بیش نیست و همه دولت‌ها در این سراب دنبال آب بوده‌اند اما به جایی نرسیده‌اند.

  • نویسنده : احسان شادی