به گزارش جهان صنعت نیوز: بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. براساس این گزارش، در این دوه ۶ هزار و ۳۳ واحد مسکونی معامله شده که در مقایسه با ماه قبل ۲۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی برابر ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن در تهران در شهریور نسبت به مرداد فقط ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی مربوط به منطقه یک به قیمت ۸۷ میلیونتومان و کمترین آن به منطقه ۱۹ با قیمت ۲۱ میلیون تومان تعلق دارد.

رشد کرایه مسکن به کمترین رقم ۱۳ ماه اخیر رسید

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریورماه امسال از میان ۶ هزار و ۳۳ داد و ستد مسکن در این دوره ۲۸.۴ درصد و در مقابل سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ سال و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

براساس آخرین آمار بیشترین حجم معاملات مربوط به منطقه پنج است و مناطق ۲، ۴ و ۱۰ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رشد کرایه مسکن به کمترین رقم ۱۳ ماه اخیر رسید

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۱ بیانگر این اس که واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع سهمی معادل ۵۴.۴ درصد معاملات را به خود اختصاص دادند. علاوه بر این ۵۵.۹ درصد واحدهای مسکونی با کمتر از ۴۳ میلیون تومان است و ۴۹.۴ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اخصاص داد.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری هم نشان می دهد کرایه مسکن در شهریورماه امسال در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.

افزایش ۴۰.۹ درصدی کرایه مسکن اجاری در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال، کمترین رقم در ۱۳ ماه اخیر محسوب می‌شود.