به گزارش جهان صنعت نیوز: راهبری دفاتر بازرسی سازمان‌های تابعه، تشریح برنامه‌های مرتبط با اجرای اصولی سلامت اداری و مبارزه با فساد، ایجاد تمهیدات لازم برای راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی و تهیه دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران فساد، بازبینی فرایند و تهیه طرح جدید بازرسی و مشارکت ناظران مردمی، تشکیل ستاد هم‌سویی درباره شناسایی موانع، حضور میدانی در سفرهای استانی برای گره‌گشایی مشکلات مردم و احصای چالش‌ها و مشکلات اداره‌های اجرایی استان‌ها از جمله اقدامات این دفتر در این سه ماه فعالیت دولت سیزدهم به شمار می‌رود.  

همچنین در این مدت، یک‌هزار و ۲۸۰ شکایت و درخواست‌ مردمی توسط این دفتر بررسی و ۸۲ درصد آن پاسخ داده شد. بسط و توسعه سامانه پاسخگویی تلفنی ۲۵۰۰ برای پاسخگویی و راهنمایی سریع تماس گیرندگان در حوزه‌های مختلف و ابلاغ دستورالعمل ارتباط مردمی به حوزه‌های ستادی و اجرایی در مورد سفرهای رئیس جمهوری و نظارت و رصد بر این فرایند، از دیگر اقدامات این دفتر محسوب می‌شود.

در بخش ارزیابی عملکرد نیز می‌توان به ارائه چالش‌های پیش روی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای بهینه‌سازی فرایند ارزیابی عملکرد، تهیه و تدوین شاخص‌های پیشنهادی مرتبط با محور شفافیت و تعارض منافع به سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد.