به گزارش جهان صنعت نیوز:  «اردشیر مطهری» نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:« نرخ تورم سالانه اجاره بهای ‎مسکن در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۶۳.۷ درصد رسیده که بالاترین و شدیدترین جهش نرخ تورم اجاره بهای مسکن از سال ۱۳۶۲ تاکنون است.

 آمار ‎بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد هرچند از سال ۱۳۶۲ تا پایان ۱۳۹۵ بالاترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۷۵ در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی با ۳۶.۴ درصد و سال ۱۳۷۶ با تورم ۲۸.۹ درصد بوده است. اما دولت حسن روحانی رکورددار جهش اجاره مسکن در ۳۸ سال اخیر است.»

دولت روحانی رکورددار جهش اجاره مسکن در ۳۸ سال اخیر است