به گزارش جهان صنعت نیوز:  تعداد معاملات زمین و خانه‌های کلنگی در تهران به حداقل رسیده است. در نخستین ماه تابستان امسال با وجود اینکه بیش از هشت هزار فقره معامله املاک با کاربری مسکونی در شهر تهران انجام شده است، اما به اذعان واسطه‌ها سهم خانه‌های کلنگی که با انگیزه تخریب و نوسازی معامله می‌شود، در بسیاری از محله‌های مصرفی تهران انگشت‌ شمار بوده است.

 

خانه‌های کلنگی در تهران چقدر ارزش دارند؟ + جدول قیمت