به گزارش جهان صنعت نیوز:    از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متقاضیان می‌توانند جهت رویت، ثبت‌نام، معرفی کیف پول، مطالعه راهنمای سایت و در صورت نیاز بازدید و ارائه پیشنهاد اولیه از کالاهای مطرح به سامانه حراج الکترونیک مراجعه کنند.

بازدید از کالاهای مطرح شده در حراج الکترونیک از روز ۱۱ تا ۱۴ دی‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۴ امکان‌پذیر خواهد بود و تاریخ چوب زنی (برگزاری) روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

این سازمان پیشنهاد داد با توجه به تنوع کالاهای مطرح در حراج الکترونیک متقاضیان قبل از شرکت در حراج الکترونیک، از کالاهای مطرح بازدید به‌عمل آورند.

بر این اساس، کیف پول خریدار باید به میزان ۲۰ درصد مبلغ هر پیشنهاد اعتبار داشته باشد، همچنین متقاضیان از مراجعه به سایت و ارائه پیشنهاد قبل از ساعت ۹ صبح ۱۱ دی‌ماه خودداری کنند.