به گزارش جهان صنعت نیوز:  علی رسولیان در مراسم گرامیداشت دهه تولید و تجارت،از  بهره‌برداری از ۱۸۴ پروژه زیرساختی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی با سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گفته این مقام مسئول بزرگترین شهرک صنفی آماده بهره برداری است. در مورد واحدهای راکد صنعتی نیز سال گذشته آمار آن‌ها احصا شد. بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی راکد داخل و بیرون شهرک‌ها شناسایی شد که ۶۲ درصد قابلیت احصا دارند و ۵۷ درصد برای احیا اعلام آمادگی کردند. سال گذشته تعداد واحدهای راکد کشور کاهش و حدود ۲۰۰۰ واحد احیا شد. امسال دو برنامه شامل افزایش ظرفیت واحدهایی که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعال هستند و دوم احیای واحدهای راکد در دستور کار است.

وی افزود: بخش عمده منابع مالی برنامه اول از منابع داخلی سازمان، تبصره ۱۸، رونق تولید و غیره تامین می‌شود. امسال تاکنون ۱۳۴ افزایش ظرفیت داشته و ۱۸۶ واحد راکد احیا شده است.