به گزارش جهان صنعت نیوز: سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، در اجرای دستور رییس جمهور محترم مبنی‌ بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور و در راستای اصل شفاف‌سازی (از اصول دوازده‌گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و به‌منظور تحقق تکلیف ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌ بر مشخص بودن میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده، از این پس اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها که در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم شاغل هستند، به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، بر این اساس اقدامات زیر الزامی است:

1‏ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه موظف هستند با رعایت ضوابط و ترتیبات اعلامی دستورالعمل منتشره در سامانه ثبت حقوق و مزایا، ضمن انتخاب دقیق سطح پست، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، رتبه شغلی، سنوات خدمت و درج دقیق مبالغ اقلام پرداختی، نسبت به آماده‌سازی لیست حقوق پرداختی و بارگذاری در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نمایند.

2‏ ـ بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در هنگام ارسال نهایی اطلاعات، نسبت به مشاهده و تأیید مبالغ پرداختی مشمولین انتشار عمومی اطلاعات (مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها) در این سامانه و درج توضیحات ضروری در خصوص اقلام پرداختی مرتبط با هر فیش حقوقی در صورت نیاز اقدام نمایند.

3‏ ـ درج و تأیید نهایی اطلاعات میزان ناخالص پرداختی ماهانه تمامی کارمندان اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم هر ماه امکان‌پذیر است.

تبصره: با توجه به درخواست مکرر دستگاه‌های اجرایی کشور، بارگذاری و تأیید نهایی اطلاعات میزان ناخالص پرداختی فروردین ماه 1401 تمامی کارمندان از تاریخ 17‏/02‏/1401 لغایت 25‏/02‏/1401 امکان‌پذیر است. پس از این تاریخ امکان بارگذاری، رفع خطا، ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات حقوق و مزایای فروردین ماه سال 1401 وجود نخواهد داشت.

4‏ ـ پس از تاریخ بیست و پنجم هر ماه امکان بارگذاری اطلاعات پرداختی آن ماه برای دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه وجود نداشته و فهرست این دستگاه‌ها به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

5‏ ـ به‌منظور رفع خطاهای احتمالی و انتشار دقیق اطلاعات، امکان اصلاح اطلاعات تأییدنهایی‌شده مرحله قبل اعم از اصلاح اطلاعات واردشده و یا درج اطلاعات پرداختی جدید در سامانه ثبت حقوق و مزایا برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تا بیست و پنجم هر ماه نسبت به بارگذاری اطلاعات پرداخت اقدام نموده‌اند، صرفاً در یک مرحله و حداکثر تا تاریخ پنجم ماه بعد امکان‌پذیر است.

6‏ ـ از این پس در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها، مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه در ماه قبل که با مسئولیت بالاترین مقام و تأیید بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری شده است، به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

7 ـ اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران در تاریخ سه‌شنبه 10 خرداد 1401 و مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال 1401 خواهد بود.

8‏ ـ نظر به درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی در خصوص نیاز به اصلاح لیست‌های بارگذاری‌شده طی سالهای 1397 لغایت 1400 و یا بارگذاری لیست پرداخت برای ماه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایا درج نشده است، این امکان تا پایان خرداد ماه سال 1401 فراهم می‌گردد.

ازاین‌رو، دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه می‌توانند صرفاً نسبت به یک بار اصلاح درخصوص لیست‌های تأییدنهایی‌شده و همچنین درج لیست پرداخت در خصوص ماه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را بارگذاری نکرده‌اند، اقدام نمایند. بدیهی است پس از پایان فرصت تعیین‌شده امکان اصلاح اطلاعات پرداخت مربوط به سالهای 1397 لغایت 1400 وجود نخواهد داشت.

8‏ ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه در بارگذاری تمامی اطلاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا، تأیید صحت و دقت اطلاعات منتشره به‌صورت عمومی و مسئولیت پیامدهای ناشی از عدم درج دقیق اطلاعات پرداختی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی است.