به گزارش جهان صنعت نیوز: مدیرکل دفتر امور غلات وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج در سالجاری خبر داد.

فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر امور غلات وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق آمارها امسال ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج در سطح زیرکشت ۸۰۰ هزار هکتار تولید شد که این میزان تولید در کاهش واردات مؤثر است.

وی، نیاز کلی کشور به برنج‌سفید را سالیانه حدود سه میلیون‌تن برشمرد و گفت: با توجه به سطح زیرکشت امسال، تولید داخلی حدود ۸۵ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

مدیرکل دفتر امور غلات وزارت جهاد کشاورزی افزود: امسال برداشت مکانیزه در حدود ۶۹۰ هزار هکتار از اراضی انجام شد که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.