به گزارش جهان صنعت نیوز:  مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران قیمت مسکن در مردادماه امسال نسبت به ماه  قبل از آن (تیر 1401) 2.8 درصد افزایش یافته است.

قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال 1400 بالغ بر 32.6 درصد افزایش یافته است.

 همچنین در دوازده ماه منتهی به مردادماه امسال قیمت مسکن نسبت به دوره مشابه پیش از آن 28.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در بخش اجاره مسکن نیز میزان تورم ماهانه در مرداد نسبت به ماه قبل از آن 2.8 درصد، در مقایسه با مرداد سال گذشته 32.3 و در 12 ماه منتهی به مرداد امسال 28.6 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت مسکن طی تیر امسال حدود 6 درصد نسبت به خرداد 1401 افزایش یافته بود.