به گزارش جهان صنعت نیوز: علی صالح آبادی در دیدار با الکساندر نواک، گفت: در دیدار با رئیس بانک مرکزی و وزیر توسعه اقتصادی روسیه، موضوعات متنوعی از جمله محورهای توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و همچنین راهکارهای رفع برخی موانع و گسترش سرمایه گذاری مشترک بین تهران و مسکو، مورد بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی در این زمینه حاصل شد که اجرای این توافقات بطور جدی پیگیری خواهد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، معاون نخست وزیر روسیه هم در این دیدار، توسعه مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری بین تهران و مسکو را یک اولویت و ضرورت دانست و ادامه داد روسیه در این خصوص آمادگی کامل دارد.

وی ادامه داد: زمینه‌های بسیار مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور وجود دارد و تفاهم بانک‌های مرکزی دو کشور بمنظور فراهم کردن زمینه‌های لازم در این باره بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کل بانک مرکزی در سفر به مسکو، همچنین با وزیر توسعه اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی روسیه دیدار کرد. موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری‌های مشترک دو کشور و همچنین راهکارهای رفع موانع و توسعه همکاری‌های پولی و بانکی فیمابین، از مهمترین محورهای این گفت‌وگوها بود. در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به مسکو همچنین مدیران ارشد برخی بانک‌های بزرگ روسیه با علی صالح آبادی ملاقات و درباره گسترش روابط با بانک های ایرانی گفت‌وگو کردند.