به گزارش جهان صنعت نیوز:  میخائیل میاسنیکوویچ، رئیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا (EEC) روز دوشنبه به خبرنگاران اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) باید تا اول ژوئن سال 2023 یک قرارداد بین المللی درباره ایجاد بازار مشترک نفت و فرآورده های نفتی امضا کنند.

میاسنیکوویچ گفت: درمورد توافق بین المللی دیگری درباره نیاز به توسعه که امروز در هیأت اداری راجع به آن تصمیم گرفتیم، این یک توافق نامه بین المللی در مورد بازار مشترک نفت و فرآورده های نفتی است. وظیفه امضای این توافق نامه بین المللی تا 1 ژانویه 2023 است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که توافقنامه ای در مورد بازار مشترک گاز نیز تهیه و تا پایان سال 2021 به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال می شود.

این مقام در ادامه تاکید کرد: توافق نامه بسیار جدی دیگری که کمیسیون در حال کار بر روی آن است، پیش نویس توافق در مورد بازار مشترک گاز است. این موضوع سالهاست که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و ما وظیفه داریم سندی تهیه شود و امسال به کشورها ارسال شود تا اقدامات داخلی را انجام دهیم.

به گفته میاسنیکوویچ، اتحادیه اروپا هم اکنون در حال کار بر روی توافق نامه راه اندازی دستگاه های ناوبری الکترونیکی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که می تواند در سال جاری نیز تصویب شود.

وی گفت: ما در حال کار بر روی یک سند بسیار بزرگ و مدرن هستیم. این سند مربوط به دستگاه های مهر و موم ناوبری الکترونیکی می شود و بار را از مبدأ تا مقصد در قلمرو ما همراهی می کنند.