جهان صنعت نیوز: اما نکته کلیدی د رخصوص نظر شورای نگهبان دیده می شود آنهم حفظ حاکمیت دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور است . اینکه باید دولت همچنان درصنعت خودروسازی کشور مدیریت و نفوذ داشته باشد وبا این استدلال به این نتیجه می رسیم که در حال حاضرامکان خصوصی سازی این دوخودروساز امری نشدنی است .

اما به راحتی نمی توان از کنار این اقدام ملی گذشت چراکه خصوصی سازی خودرو سازی کشور راه نجات این صنعت است و باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور این مهم صورت بگیرد . اما قبل از واگذاری این صنعت به بخش خصوصی قطعا نیاز به اصلاح زیرساخت هاست که این بارهم قبل از بیان این طرح به این موضوع پرداخته  نشده است .

به این ترتیب برای خصوصی‌سازی موثر مجموعه حاکمیت نباید از ایجاد شرکت‌های خصوصی بزرگ هراس داشته باشد. اما چنانچه واگذاری سهام به‌صورت خرد صورت بگیرد باید منتظر عواقب این نوع واگذاری نیز باشیم؛ چراکه این نوع واگذاری مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. به‌طوری‌که این احتمال وجود دارد یا اداره این شرکت‌ها مانند شرکت‌های واگذار شده به ورطه نابودی کشیده شود.

از این رو  در مرحله نخست،باید با فروش اموال مازاد و شرکت های زیر مجموعه این دو خودرو ساز مانند ایران خودرو دیزل ،سایپا دیزل و ….را ه را برای کسب نقدینگی و تمرکز سرمایه در  یک مرکز ،واگذاری رادر اولین مرحله کلید زد .

از سوی دیگر شرکت های قطعه ساز این دو خودرو ساز است که امروز با تاسف بدنبال نقدینگی جهت تامین نیاز این دو خودروساز هستند و همین موضوع رانت و فساد را به این بدنه هدایت می کند و از سوی دیگر به دلیل نبود پول مشکل تولید قطعه را به بازار مصرف هم می رساند . واگذاری این دو بخش از خودرو سازی می تواند راه را برای مسیر واگذاری سهام باقی مانده دولت در خودرو سازی هموار کند . نباید در این مسیر شتاب کرد چراکه با کوچکترین حرکت اشتباه دیگر نمی توانند اثرات مخرب را جبران کنند .

امیرحسن کاکایی-کارشناس خودرو

۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
پشت پرده گرانی بی‌دلیل قیمت خودرو در بازار