به گزارش جهان صنعت نیوز: جواد اوجی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سفرهای استانی رئیس جمهور و حضور میدانی در کنار مردم، نشان از اهتمام دولت بر مواجهه مستقیم با مسائل و حل آنها و در یک کلام، بازگشت دولت به مردم دارد.

وی ادامه داد: وزارت نفت خود را متعهد به اجرای کامل مصوبات سفرها و ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال جوامع محلی می‌داند.

تعهد وزارت نفت بر اجرای کامل مصوبه‌های استانی دولت