به گزارش جهان صنعت نیوز:  «علی صالح‌آبادی» در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی اظهارداشت: با همکاری بانک مرکزی و شورای فقهی دغدغه مردم و مراجع در مورد نظام بانکی مرتفع می‌شود. 

وی بیان کرد: تلاش‌های زیادی برای بانکداری بدون ربا انجام شده است و دست اندرکاران معتقد به بانکداری اسلامی درصدد هستند خدمات به مردم در این راستا انجام شود.

 رییس کل بانک مرکزی گفت: در دیدار با مرجع تقلید در مورد جریمه جریمه دیرکرد شبهاتی مطرح می‌کردند و باید توجه داشته باشیم که این مسأله باید به صورت سیستمی حل شود و ما نیز تلاش داریم نظارت‌ها به صورت سیستمی و شرعی باشد.

 وی توضیح داد: در کمیته تطبیق بانک‌ها یک نفر عضو کمیته تطبیق است و به بانک کمک می‌کند بانک با مبانی بانک آری اسلامی تطابق داشته باشد و این افراد از طریق برگزاری آزمون انتخاب می‌شوند.

صالح آبادی اظهارداشت: از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم رییس جمهور خواستند در بانک مرکزی موضوع بانکداری اسلامی را دنبال کنیم و بانکداری اسلامی مطالبه جدی دولت سیزدهم است و امروز نیاز داریم بانک مرکزی در کنار شورای فقهی نشست هم اندیشی برگزار کند.

وی تاکید کرد: در دنیا به بانکداری اسلامی فکر شده و ضرورت ندارد که در مورد بانکداری اسلامی بیاندیشیم و دوباره چرخ را اختراع کنیم و باید استانداردهای بین المللی در زمینه بانکداری سلامی را ترجمه و از آنها استفاده کنیم.

رییس کل بانک مرکزی از مرکز آموزش عالی بانکداری به بانک‌ غ در آموزش بانکداری اسلامی کمک کند.

وی بیان کرد: یکی از کارهایی که در بانک مرکزی دنبال می‌شود تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی است که بعد از تهیه این سند نقشه راه اجرای بانکداری اسلامی خواهد بود و در معرض نظرخواهی قرار خواهد گرفت.

صالح ابادی تاکید کرد: ستد راهبردی بانکداری اسلامی نقشه راه نظام بانکی در جهت نیل به اهداف بانکداری اسلامی است.

همچنین در ابتدای این مراسم حیدری رییس موسسه آموزش بانکداری اسلامی با اشاره به نامگذاری سال گفت: وظیفه مهم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال را برعهده شبکه بانکی قرار داده است.

وی افزود: ما وظیفه داریم وظیفه موجود را بهبود دهیم برای این منظور نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی را در دستور کار قرار داده تا به بانکداری اسلامی نزدیک شویم. 

حیدری اظهارداشت: نظارت به عملکرد شبکه بانکی همواره جزو دغدغه ما بوده است و هدف آن حفظ سلامت و ثبات بانکداری اسلامی است. 
وی افزود: در کشور ما نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است زیرا هدف از این نظارت ریسک مغایرت با شریعت اسلامی را به حداقل برسانیم.