به گزارش جهان صنعت نیوز:   با گذشت 5 روز از  افزایش قیمت تخم مرغ باز هم کارخانجات نسبت به افزایش قیمت این کالای پر مصرف در سفره مردم اقدام کردند.

بر همین اساس قیمت هر کارتن تخم مرغ از 250 هزار تومان به  285 هزار تومان رسیده است و قیمت هر تخم مرغ حدود 1600 تومان شده است .