به گزارش جهان صنعت نیوز: «علی صالح‌آبادی» در مراسم رونمایی از طرح تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی قراردادی، اظهار داشت: کشاورزی قراردادی اتفاق خوبی است و در این طرح از نظام سنتی به مدرن حرکت می‌کنیم. 

وی افزود: از نظر ما مهم‌ترین اقدام این است که این تامین مالی در بخش خصوصی انجام می‌شود، زیرا در حوزه کشاورزی بخش خصوصی فعالیت بیشتری دارد. اهمیت دیگر موضوع این است که تامین مالی هدفمند است. 

صالح‌آبادی گفت: در تامین مالی کشاورزی قراردادی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌ها و شرکت‌های فعال با هم همکاری خوبی دارند. 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مباحث مهم در کشاورزی قراردادی این است که آموزش لازم به افراد ارائه شود، در همین زمینه پیشنهاد می‌کنند بحث آموزش بانک‌ها و ذی‌نفعان دنبال شود و باید جزوه تهیه و دوره آموزشی برگزار شود. 

وی پیشنهاد داد: شرکت‌های موفق مدل‌های خود را ارائه کنند و بانک‌ها نیز فعال شود؛ همچنین زیرساخت‌های قانونی برای توسعه کار فراهم و همکاری فرابخشی انجام شود.