به گزارش جهان صنعت نیوز:  مدیریت آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران اعلام کرد: طی 21روز کاری آبان ماه 1400، ارزش معاملات در مقایسه با مهر ماه 1400، معادل 10 درصد افزایش یافت و از 1004126 میلیارد ریال به 1103175 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 111706میلیون سهم به 135878 میلیون سهم معادل22 درصد افزایش یافت.

 براساس این گزارش، از ابتدای سال تاکنون ، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازارسهام ( اول و دوم ) به ترتیب برابر با 998784میلیون سهم و 6755017 میلیارد ریال بوده است.

در آبانی که گذشته دفعات معاملات سهام برابر با 19 درصد در مقایسه با پایان مهرماه امسال کاهش یافت و از 3854391هزار دفعه به 11259795هزار دفعه بالغ شد.

ارزش بازار در پایان  آبان ماه در مقایسه با ماه قبل به میزان 2294204 میلیارد ریال برابر با 4 درصد کاهش یافت و از 57718252  میلیارد ریال به 55424048 میلیارد ریال رسید.

درصد گردش معاملات در آبان گذشته به رقم 1رسید که در مقایسه با ماه قبل، 21 درصد افزایش داشته و میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا کنون 7 درصد بوده است. این در حالی است که نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته نیز به رقم 79598673448753 . 8 رسید.