به گزارش جهان صنعت نیوز:  مجلس یازدهم نیز با ارائه طرح‌هایی مثل صیانت درباره اینترنت و خانواده پاسخ مناسبی داده‌اند. یکی از رفتارهای انقلابی مجلس یازدهم در این ماه‌های گذشته که هنوز فرجام نگرفته است و چون شمشیر داموکلس بالای سر کارفرمایان و بخش‌خصوصی نگه داشته شده است توجه دقیق به اتاق بازرگانی و بررسی کارکرد این نهاد قانونی است. ارائه طرح‌های عجیب درباره چگونگی کارکرد اتاق بازرگانی و ساختار و سازمان این نهاد متعلق به کارفرمایان خصوصی در همین مجلس کلید خورده است و به نظر می‌رسد سخنان تازه غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران درباره میزان ناکافی فهم کارشناسی اعضای مجلس به ویژه اعضایی که به طور مستقیم با اقتصاد ایران سروکار دارند گویا اعضای مجلس انقلابی به ویژه شماری از آنها را ناراضی کرده است و آنها احتمالا در راه تلافی کردن این حرف رییس اتاق قرار دارند. واقعیت این است که رییس اتاق ایران یک مقایسه نسبی کرده و به نظر می‌رسد سطح درک کارشناسانه برخی اعضای مجلس با کارفرمایان را در ترازوی سنجش قرار داده و به نتیجه رسیده است که سطح فهم آنها درباره پیچیدگی‌های اقتصاد کلان و نیز نسبت به شرایط سخت کار بخش‌خصوصی در وضعیت تحریم خارجی و فشار داخلی کمتر از چیزی است که باید باشد. واقعیت نیز همین است و بیشتر اعضای مجلس این ویژگی‌ها را ندارند و باید در این‌باره تجربه کسب کنند.

نکته عجیب اما همراهی برخی از بخش خصوصی با نهادهای حکومتی و زیر ضرب بردن فعالیت بخش خصوصی و به ویژه کارنامه مدیریت ارشد و هیات رییسه اتاق است. این یک رخداد تاسف‌انگیز است و به نظر می‌رسد کارفرمایان ایرانی می‌توانند و منطق و خرد نیز حکم می‌کند دعوای مدیریتی و اختلاف‌های کار‌شناسی باید در درون خانواده خصوصی طرح و بحث شود و نتیجه‌ای را که به تصحیح رفتارها و برطرف شدن نقاط ضعف منجر می‌شود پیگیری کنند. هیات رییسه اتاق ایران باید با مدارا و نیز بردباری و با دریادلی و چشم‌هایی باز نقد درونی را به جان دل بخرد و نسبت به برطرف شدن نقاط ضعف احتمالی اقدام کند. با این همه بخش ‌خصوصی اگر اشتباه کند و گروهی حتی اگر اقلیت باشند پشت سر دولت بایستند و یاران خود را با فشار روبه‌رو کنند بزرگ‌ترین اشتباه را انجام داده‌اند. بخش خصوصی باید بداند اگر اتحاد و انسجام آنها شکسته شود و نهادهای حکومتی از شکاف گسترده آنها استفاده نامناسب کنند کلیت بخش خصوصی آسیب می‌بیند. هیات رییسه اتاق ایران باید با انتقاد در درون و پالایش ناکارآمدی‌ها و شفاف‌سازی‌ها راه اتحاد را هموار کند.

  • نویسنده : احسان شادی