به گزارش جهان صنعت نیوز:  خلیل محبت‌خواه  اظهار کرد: در حال حاضر تسهیلات نهضت مسکن در استان تهران ۴۵۰ میلیون تومان است که به کلیه پروژه‌های دولتی و خودمالکی پرداخت می‌شود. اگر سازندگان از فناوری‌های نوین استفاده کنند این مبلغ تا ۶۰۰ میلیون تومان قابل افزایش است.

وی افزود: از هفته‌های گذشته پرداخت متمم ۴۵۰ میلیون تومان واحدهای نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها شروع شده و مشکلی از این نظر وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن با اقدام ملی تفاوت‌هایی دارد گفت: طبق دستورالعمل‌ها در نهضت ملی مسکن به محض اینکه زمین آماده شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. اما در اقدام ملی، کلنگ زنی موقعی انجام می شد که نفرات مشخص و منابع تامین می‌شد.

محبت خواه، طرح نهضت ملی مسکن را یک اقدام جهادی دانست و گفت: در برخی مناطق، بانک قبل از شروع پروژه‌ها تسهیلات را پرداخت می‌کند که کمک خوبی به پیشرفت کارها است.

وی با اشاره به آمار متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران بیان کرد: بالغ بر ۹۲۰ هزار متقاضی برای نهضت ملی مسکن در استان تهران ثبت نام کردند که تا پایان هفته جاری روند پالایش متقاضیان انجام می‌شود. نکته قابل توجه این است که هر استعلامی در مدت یک ماه پاسخ داده نشود مثبت تلقی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلی از نظر تامین زمین وجود ندارد و برای چهار سال آینده اقدامات مقتضی در این زمینه صورت گرفته است.