به گزارش جهان صنعت نیوز: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در برنامه تلویزیونی با ابراز این‌که به‌دلیل تورم امکان پیش‌بینی قیمت تمام‌شده ساخت وجود ندارد، اظهار کرد: هزینه ساخت هر مترمربع 6 تا 7 میلیون با تورم امروز تمام می‌شود اگر تسهیلات نهضت ملی مسکن به 700 میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می‌شود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم.

وی افزود: اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن 20ساله و پلکانی است و براساس 50 درصد از هزینه‌های درآمدی خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

سود وام نهضت ملی مسکن 5 تا 18 درصد است که به متقاضیان مطابق با دهک‌بندی پرداخت خواهد شد.

در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی میزان اقساط ماهانه وام 700 میلیون تومانی با سود 18 درصد و بازپرداخت 20 ساله 10 میلیون و 803 هزار تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر متقاضی در ماه دوازدهم سال بیستم حدود 2 میلیارد و 600 میلیون تومان باید به ازای وام 700 میلیون تومان پرداخت کند. کل سود این وام نیز یک میلیارد و 892 میلیارد تومان خواهد بود.

میزان اقساط ماهانه وام 700 میلیون تومانی با سود 5 درصدی 4 میلیون و 619 هزار و کل بازپرداخت یک میلیارد و 108 میلیون تومان خواهد بود

کل سود تسهیلات نیز 408 میلیون و 725 هزار تومان است.