جهان صنعت نیوز|   عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عدم تشکیل بازار متشکل ارزی، گفت: بسیاری از اقتصادانان بر این باورند که در شرایط بحرانی باید به سمت تشکیل بازار متشکل ارزی رفت، با این حال بانک مرکزی رغبتی به بازار متشکل ارزی ندارد و با وجود اینکه هفته های گذشته قول اجرای آن را داده اما این اتفاق هنوز نیافتاده است.

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: اجرای سیاست بازار متشکل ارزی بستگی به سیاست های کلان در حوزه تامین ارزی دارد، تحریم حوزه ارزی پتروشیمی ها می تواند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد با این حال دولت باید فضای مجازی و تقاضاهای کاذب برای ارز را مدیریت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به علت عدم رغبت بانک مرکزی به ایجاد بازار متشکل پرداخت و اظهار داشت: از آنجایی که درآمد نفتی مهمترین منابع کسب اسکناس ارز محسوب می شود و این امر اهمیت بسزایی در بازار متشکل ارزی دارد، با کاهش فروش نفت، اسکناس لازم برای این بازار وجود ندارد، از این رو بانک مرکزی به صلاح نمی داند که نسبت به تشکیل بازار متشکل ارزی اقدام کند.

حسینی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی درمدیریت نرخ ارز در بازار بیان داشت: انتظار می رود که بانک مرکزی از عهده این کار برآید و در آینده شاهد افزایش ناگهانی نرخ دلار نباشیم.

این نماینده مجلس عنوان کرد: مدیریت بازار ارز و قیمت دلار باید به نحوی باشد که نه به مصرف کننده فشار بیاید و نه تولید کننده ضرر ببیند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر سفر نخست وزیر ژاپن بر کاهش قیمت ها، اظهار داشت: این سفر و دیدارهای سیاسی ارتباطی به بازار اقتصادی ندارد اما امیدواریم که دیدارها در نهایت منجر به رونق اقتصادی کشور شود.