به گزارش جهان صنعت نیوز:   امروز هر برگه اوراق حق‌تقدم مسکن بهمن 1400 (تسه 0011)158 هزار و 200 تومان بود.

تسه دیما امسال 167 هزار تومان و تسه شهریور ماه 1400 بالغ بر 163 هزار و 900 تومان بود.

قیمت هر برگه اوراق حق تقدم اردیبهشت ماه سال گذشته 170 هزار تومان بود که در مقایسه با قیمت دیروز حدود 8900 تومان کاهش یافته است.

اوراق تسه مهرماه سال گذشته 165 هزار تومان، دیماه 99 بالغ بر 166 هزار و 700 تومان و تسه 9909 (آذرماه سال 99) 165 هزار و 700 تومان بود.

با وجود آنکه بانک مسکن طی ماه‌های اخیر در پرداخت تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تخفیف 50 درصدی را اعمال کرده، اما قیمت این اوراق تغییر چندانی نداشته است. تابستان امسال قیمت هر برگ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در کانال 60 هزار تومان بود که با رشد حدود 170 درصدی به بیش از 160 هزار تومان افزایش یافته است.